H+H polska

        SOLBET       

 

   

         Pórobetón spoločnosti  SOLBET  

      je výrobok vyznačujúci sa najlepšími ekologickými vlastnosťami, priaznivý pre človeka a životné prostredie, vyhovujúci požiadavkám normy EN771-4:2003 a označený európskou značkou CE. Na výrobu pórobetónu sa používajú tieto suroviny: piesok  s vysokým obsahom kremeňa, vápno, cement, voda a stopové množstvá hliníkového prášku. Tento prášok vo výsledku reakcie s hydroxidom vápenatým spôsobí uvoľňovanie vodíka, ktorý týmto spôsobom kyprí celú hmotu a umožňuje vzniknutie malých pórov. V takto nakyprenej hmote miesto zaujme  vodíka vzduch, ktorý natrvalo ostane v póroch. Vďaka veľkému množstvu pórov vyplnených vzduchom je pórobetón ľahký a vyznačuje sa vysokými izolačnými vlastnosťami. Tým sa odlišuje od všetkých ostatných konštrukčných materiálov, ktoré sa používajú pri výstavbe obvodových stien. Pórobetón je materiál, ktorý dáva možnosť vykonávať rovnorodé obvodové steny, ktoré vyhovujú požiadavkám na tepelnú ochranu budov. Vďaka pórovitej štruktúre pórobetónu steny „dýchajú“. Dobré vlastnosti akumulácie tepla zaručujú, že dom nepodlieha zmenám teploty, vďaka čomu sa v ňom udržiava príjemná a útulná mikroklíma. Pórobetón je materiál s veľkými ekonomickými výhodami , čo umožňuje dosiahnuť značné úspory tepelnej energie. Tak isto aj náklady na prepravu , výstavbu stien a montáž inštalácií sú nižšie v porovnaní s ostatnými stavebnými materiálmi.